Niewydolność limfatyczna

Wyróżniamy dwa typy obrzęków::

Gromadzenie się płynu z nieprawidłowo wysoką zawartością białka w tkankach oraz intensywna reakcja tkanek jest przyczyną obrzęku. Obecnie nie jest znana metoda skutecznego leczenie obrzęku chłonnego, stąd celami leczenia zachowawczego i chirurgicznego jest zmniejszenie obrzęku, jego stabilizacja, zapobieganie powikłanio oraz poprawa funkcji i wyglądu kończyny. Metody operacyjne leczenia obrzęku chłonnego nie mają charakteru przyczynowego i dlatego wyniki nie są zadawalające. Stąd szczególnego znaczenia nabiera leczenie zachowawcze, profilaktyka i leczenie powikłań. Pacjent w leczeniu musi być aktywnym partnerem a nie tylko biernym obserwatorem. Powinien znać cele leczenia i metody ich osiągnięcia. Ucisk zewnętrzny tzw. kompresjoterapia jest nieodzownym elementem leczenia obrzęku limfatycznego kończyn. Stosowanie opasek elastycznych w formie bandażowania wielowarstwowego jest wskazane w obrzękach o dużym nasileniu ze współistniejącymi owrzodzeniami i zniekształceniami obrzękowymi. Metody te jednak nie mogą być stosowane w przypadkach współistniejącej ostrej zakrzepicy żylnej, zaawansowanej niewydolności krążenia, w ostrym stanie zapalnym i w zaburzeniach obwodowego krążenia tętniczego.
Postępowanie zachowawcze chroni przed wystąpieniem powikłań, może zatrzymać rozwój obrzęku a nawet doprowadzić do jego zmniejszenia:

Leczenie farmakologiczne obrzęków: