dr n. med. Tadeusz Kaźmierczak

Wykształcenie

Z pochodzenia Łodzianin. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej z 1970 r. – studia ukończone z wyróżnieniem. Dr Kaźmierczak aktywność zawodową oraz osobistą związał ze Szczecinem, gdzie podjął pracę w 109 Szpitalu Wojskowym, jako asystent na oddziale chirurgii ogólnej, którym kierował śp. Płk dr n. med. Stanisław Grodzki. Pod kierunkiem tego świetnego chirurga zdobywał wiedzę i doświadczenie, uzyskując tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej, a w 1983 roku stopień doktora nauk medycznych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W wieku 37 lat został ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie chirurgiczne dr Tadeusza Kaźmierczaka obejmuje cały zakres chirurgii ogólnej, w szczególności jego zainteresowania koncentrowały się na: chirurgii naczyń krwionośnych kończyn dolnych. Z tą problematyką związana była działalność naukowa oraz liczne szkolenia, między innymi: szkolenie w Klinice Chorób Naczyń PAM, w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie oraz w Klinice Chirurgii Naczyń Akademii Medycznej w Krakowie.

Zainteresowania te zaowocowały utworzeniem pionierskiej, w tamtym okresie, przyszpitalnej Poradni Chorób Naczyń, a wykonywane tam badania diagnostyczne umożliwiły przeprowadzanie pierwszych w historii Szpitala Wojskowego w Szczecinie zabiegów w leczeniu miażdżycy zatorowej tętnic kończyn dolnych.

Wielką pasją Dr Kaźmierczaka stała się chirurgia jelita grubego, proktologia oraz wprowadzanie nowatorskich metod leczenia zapalenia otrzewnej. Dr Kaźmierczak był inicjatorem powołania na bazie Polikliniki Szpitala Wojskowego Wojewódzkiej Poradni Proktologicznej oraz Poradni Stomijnej, co umożliwiło skuteczną pomoc i poprawę komfortu życia pacjentów z obszaru naszego województwa.