Hemoroidy

Guzki krwawnicze, zwane potocznie hemoroidami albo żylakami odbytu, to fizjologiczne struktury anatomiczne położone w części chirurgicznej kanału odbytu.Guzki krwawnicze tworzą trzy elastyczne, napięte poduszeczki, które stykają się ze sobą formując rodzaj trójdzielnej zastawki. Jeżeli wyobrazimy sobie, że okrągły odbyt to tarcza zegara, to guzki krwawnicze znajdują się:

Sprawny mechanizm szczelności odbytu w 15 % zależy od sprawnie funkcjonujących guzków krwawniczych a w pozostałych 85% od sprawnego funkcjonowania mięśnia – zwieracza zewnętrznego i wewnętrznego.
Choroba guzków krwawniczych jest chorobą bardzo częstą i dotyczy statystycznie 50% osób po 50 roku życia. Typowe i wczesne objawy to powtarzające się okresowo, w różnych odstępach czasu, zupełnie bezbolesne krwawienia o bardzo różnym nasileniu. W późniejszych okresach choroby, zjawia się wypadanie guzków krwawniczych, które można podzielić na cztery stopnie:

Wypadanie III i IV stopnia sprawia wiele kłopotów, stale zanieczyszczając bieliznę i uniemożliwiając prowadzenie normalnego życia. Krwawienia z guzków krwawniczych są bezbolesne co jest również typowym objawem w przebiegu raka odbytnicy.
UWAGA! Nawet naoczne stwierdzenie krwawienia z guzka krwawniczego nie zwalnia od zbadania wyższych odcinków odbytnicy, gdyż znane są przypadki krwawienia z hemoroidów i z raka.
Rozpoznanie choroby z jednoczesną kwalifikacją chorego do leczenia opiera się na:

  1. Badanie kliniczne
  1. Badanie endoskopowe – videorektoskopia obejmująca 25-30cm końcowego odcinka jelita grubego.

Metody leczenia stosowane w klinice:

  1. Leczenie zachowawcze, które stosujemy rutynowo w I i II stopniu zaawansowania choroby.
  2. Leczenie zabiegowe – met. Barrona, która polega na zakładaniu gumowych podwiązek na podstawę guzków krwawniczych co doprowadza do ich martwicy. Warunkiem powodzenia jest „utrzymanie” się gumki na podstawie guzka krwawniczego przez okres 48 godzin. Często uzupełniamy metodę Barrona krioterapią – zamrażając znajdujące się ponad założoną gumką część guzka krwawniczego.Metodę Barrona stosujemy w I i II stopniu zaawansowania choroby, której objawy nawracają mimo prowadzonego leczenia zachowawczego.
  3. Lecenie operacyjne – wskazania to III i IV stopień choroby guzków krwawniczych.

Preferujemy metody:

Leczenie zabiegowe i operacyjne prowadzimy w ramach „ chirurgii jednego dnia”. Chory przebywa pod opieką zespołu kliniki, a następnie ma zapewniony dwudziestoczterogodzinny kontakt telefoniczny z operującym chirurgiem proktologiem. Planowe kontrole przebiegu pooperacyjnego rutynowo w drugiej, czwartej, siódmej i czternastej dobie pooperacyjnej do czasu wygojenia ran pooperacyjnych.