Przepukliny brzuszne

 

Przepukliną nazywa się przemieszczenie trzewi poza jamę ciała, w której normalnie się znajdują. Zazwyczaj określenie przepuklina (hernia) oznacza lub kojarzy się z przemieszczeniem trzewi jamy brzusznej, chociaż istnieją także znacznie rzadsze przepukliny innych narządów.

 


Przepukliną pachwinową nazywamy uwypuklenie otrzewnej i przemieszczenie trzewi przez otwór w przedniej ścianie brzucha w okolicy pachwinowej. Otworem może być pierścień pachwinowy głęboki lub osłabiona tylna ściana kanału pachwinowego.
Przepukliny pachwinowe stanowią ⅔ spotykanych przepuklin brzusznych. Przepukliny pachwinowe i udowe występują w każdym wieku z różnym nasileniem u kobiet i mężczyzn.

Objawy kliniczne przepuklin pachwiny

Najczęstszymi objawami przepuklin pachwinowych jest ból lub dyskomfort oraz uwypuklenie ściany brzucha w okolicy pachwinowej. Uwypuklenie ściany brzucha powiększa się przy wzmożonym ciśnieniu wewnątrzbusznym, np. podczas kaszlu i jest odprowadzane. W przypadku uwięźnięcia przepukliny pachwinowej zgrubienie ma charakter nieodprowadzanego guza. Uwięźnięcie przepukliny pachwinowej w przypadku jej nieodprowadzenia jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia chorego.

Rozpoznanie przepuklin

Rozpoznanie przepukliny zwykle nie jest trudne, jednak czasami może wymagać wykonania badań obrazowych np. usg jamy brzusznej i ściany brzucha. Na początku pojawia się zwykle uwypuklenie ściany brzucha w miejscu typowego występowania przepuklin z towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi. Uwypuklenie powiększa się np. podczas kaszlu i śmiechu i zwykle można je odprowadzić do jamy brzusznej. W przypadku gdy uwypuklenia nie można odprowadzić należy natychmiast udać się do lekarza.

 

Leczenie przepuklin

Przepukliny pachwinowe wymagają leczenia operacyjnego.
Istnieją jednak przeciwwskazania do leczenia operacyjnego, do których między innymi zaliczamy: niestabilną chorobę wieńcową, świeży zawał serca,  ostrą i przewlekłą niewydolność oddechową, czynne ogniska infekcyjne.
Współcześnie w operacyjnym leczeniu przepuklin brzusznych podobnie jak w operacjach przepuklin pachwiny stosuje się:

  1. metody operacyjne przebiegające z wykorzystaniem siatek syntetycznych do wzmocnienia ściany brzucha
  2. metody operacyjne bez użycia tworzyw sztucznych
  3. metody laparoskopowe

Najczęstsze powikłania pooperacyjne to: uszkodzenie struktur anatomicznych znajdujących się w operowanej okolicy, krwiak,  zakażenie miejsca operowanego, niedokrwienie i zanik jadra, przewlekłe bóle.

Rodzaje znieczulenia w naprawie przepuklin

  1. Znieczulenie miejscowe – jest zabiegiem bezpiecznym i prostym, przedłużającym pooperacyjny okres bezbólowy. Znieczulenie miejscowe zabezpiecza chorego przed powikłaniami znieczulenia ogólnego i umożliwia wykonanie zabiegu w tzw. chirurgii jednego dnia.
  2. Znieczulenie przewodowe - podpajęczynówkowe
  3. Znieczulenie ogólne